مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن یک روش آنالیزی برای اندازه گیری وینیل استات در چهار مشابه غذایی متداول شامل آب، محلول آبگونه اتانول ۱۰٪ (حجمی به حجمی)، محلول آبگونه اسید استیک ۳% (وزنی به حجمی) و روغن زیتون یا یک جایگزین مورد تأیید برای آن، می‌باشد. مقدار منومر وینیل استات اندازه گیری شده به صورت میلی گرم وینیل استات بر کیلوگرم مشابه غذایی بیان می شود. این روش برای تعیین کی مقدار وینیل استات در محدوده تقریبی غلظت آنالیت ۱/۲ تا ۲۴ میلی گرم بر کیلوگرم مشابه غذایی مناسب می‌باشد.
یادآوری ۱- این روش همچنین برای سایر مشابه های غذایی آبگونه و همچنین سایر مشابه های غذایی چرب مانند روغن آفتابگردان و مخلوط تری گلیسیریدهای مصنوعی قابل کاربرد می‌باشد.
یادآوری ۲- قبل از انجام آزمون مهاجرت مناسب بودن مشابه غذایی چرب باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر تداخل های غیر قابل قبول با روغن زیتون مشاهده شود، لازم است تا از روغن آفتابگردان و یا مخلوطی از تری گلیسیریدهای مصنوعی استفاده گردد.