لوله های گرمانرم - مقاومت در برابر مایعات شیمیایی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای ارزیابی مقدماتی از رفتار لوله‌های گرمانرم نسبت به مایعات شیمیایی حمل شده در آن‌ها می‌باشد.
این روش طبقه بندی اطلاعاتی را فراهم می‌کند برای مناسب بودن لوله‌ها برای حمل مایعات شیمیایی در غياب فشار و تنش‌هایی مانند، بارهای وارده از زمین، تنش‌های دینامیکی و تنش‌های داخلی، کاربرد دارد. روش کلی برای انجام آزمون که در استاندارد ملی ایران به شماره ۷۲۴۲ سال ۱۳۸۳ گزارش شده است، به صورت عمده برای پلاستیک‌ها استفاده می‌شود و در لوله‌های گرمانرم به صورت اختصاصی کاربرد ندارد.