دستکش های پلی اتیلنی برای کاربری در تماس با غذا-تشخیص منافذ-روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای تشخیص منافذ در دستکش های یکبار مصرف ساخته شده از پلی اتیلن است که در آماده سازی، جابجایی و کاربردهای مرتبط با خدمات غذایی استفاده می‌شوند.
این استاندارد برای دستکش های پزشکی کاربرد ندارد.
یادآوری - در این استاندارد، کوچکترین منفذی که تحت شرایط آزمون اجازه نشتی آب را می‌دهد، تعیین نشده است این استاندارد، ایمنی و استفاده مناسب از دستکش‌ها، روش‌های جابجایی، نحوه بسته بندی و نحوه نگهداری دستکش‌های پلی اتیلنی را در برنمی‌گیرد.
این روش آزمون به عنوان یک مرجع کیفی برای ارزیابی کنترل مداوم منافذ در دستکش های پلی اتیلنی مورد استفاده در خدمات غذایی برای سازندگان طراحی شده است. این استاندارد، برای بازرسی منافذ دستکش های غیر الاستیک مورد استفاده در تماس با غذا با جنس های دیگر که هیچ استانداردی برای آن تعریف نشده است، کاربرد دارد.