بسته بندی-کیسه های پلاستیکی پلی الفین ویژگیها و روشهای آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها، نمونه برداری، روش‌های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری انواع کیسه ها از جنس پلی اولفین می‌باشد .
این استاندارد برای کیسه هایی که از نوارهای باریک پلی پروپیلن و پلی اتیلن سنگین جهت بسته بندی انواع مواد غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی، فراورده های کشاورزی و معدنی و مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاربرد دارد.
یادآوری ۱: در مورد ویژگی‌های کیسه های پلی پروپیلن برای بسته بندی سیمان و گچ به استاندارد ملی ایران ۱۰۷۴۰ مراجعه شود.
یادآوری ۲: باید توجه داشت برای بسته بندی انواع مواد غذایی جنس کیسه ها باید از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح کشور ، مجاز شناخته شده باشد .