بسته بندی ـ ورقهای پلی اتیلن با ضخامت حداقل 0.25 میلی متر ـ ویژگیها

هدف از تدوین این استاندارد طبقه بندی مواد پلی اتیلنی مورد مصرف در ساخت ورقهای پلی اتیلن با ضخامت حد اقل ۰/۲۵ میلی متر و ارائه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی نمونه برداری، روش‌های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری این ورق ها می‌باشد.