انواع بسته‌بندیهای مواد خوراکی در ظروف شکل داده شده از مواد پلیمری و ورقهای آلومینیومی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها - روش نمونه‌‏برداری - روش‌های آزمون - نشانه گذاری انواع بسته‌‏بندی‌های مواد خوراكی در ظروف شكل داده شده از مواد پلی‏مری و آلومینیوم می‌‏باشد.