بسته بندی -فیلم های پلاستیکی سه لایه جهت بسته بندی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها ، روش‌های آزمون، نمونه برداری، بسته بندی و نشانه گذاری فیلم‌های سه لایه پلاستیکی می‌باشد که برای بسته بندی فرآورده های لبنی آبگونه پاستوریزه مانند شیر، دوغ بدون گاز و خامه کاربرد دارند.