بسته بندی -مقررات کلی فیلم های پلاستیکی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های کلی، روش‌های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری فیلم های پلاستیکی یک لایه و چند لایه به ضخامت کمتر از ۲۵۰ میکرون می‌باشد، که برای بسته بندی مواد غذایی کاربرد دارند.
یادآوری : این استاندارد لمینیت ها را در بر نمی‌گیرد و شامل فیلم‌هایی است که در یک مرحله به روش‌های اکستروژن، کواکستروژن، غلطکی و ... تولید شده باشند.