بسته بندی- سفره یکبار مصرف دولایه از جنس کاغذ و پلی اتیلن -اصلاحیه شماره 1

هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۴۶۱: سال ۱۳۹۲ می‌باشد عنوان استاندارد با عنوان زیر جایگزین شود:
« بسته بندی - سفره یکبار مصرف دولایه از جنس کاغذ و پلی اتیلن - ویژگی ها و روش های آزمون»