ویژگی ها و روش های آزمون کیسه پلاستیکی مخصوص نگهداری مواد غذایی در فریزر(اصلاحیه شماره1)

این اصلاحیه مربوط به استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۴۴: سال ۱۳۷۰ با عنوان " ویژگی ها و روش های آزمون کیسه پلاستیکی مخصوص نگهداری مواد غذایی در فریزر " است که بنا به ضرورت توسط سازمان ملی استاندارد ایران در کمیسیون های فنی تدوین مربوط تهیه و تدوین شده است و در يکصدو شانزدهمین اجلاسیه کمیته ملی بسته بندی مورخ ۱۳۹۱/ ۱۲ / ۱۳ مورد تصویب قرار گرفته است . اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه، ۱۳۷۱ به عنوان اصلاحیه شماره یک استاندارد ملی ایران ۲۰۵۷: سال ۱۳۷۰ منتشر می شود.