شیلنگ های ترموپلاستیک تقویت شده با سیم یا نخ مصنوعی و ملحقات

این استاندارد ملی، براساس پذیرش استاندارد بین المللی 2008 :ISO23297 تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات هشت رده و دو نوع (ساختار با پیوند چسبنده بین لایه‌ها و ساختار بدون پیوند چسبنده بین لایه‌ها) از شیلنگ‌های تقویت شده با نخ مصنوعی یا سیم و ملحقات آن با اندازه اسمی ۳۲mm تا ۳۱٫۵ می‌باشد. هر رده برای همه اندازه‌ها، یک حداکثر فشار کاری واحد دارد. این قبیل شیلنگ‌ها برای استفاده با سیالات هیدرولیکی HR ،HM ،HL ،HH و HV مناسب هستند و برای درجات A و B، گستره دمایی از°۴۰C- تا°۱۰۰C+ و برای درجات C و D، گستره دمایی از°۴۰C- تا°۱۲۰C+ است که در استاندارد ملی ایران شماره ۴-۱۱۲۹۸ آورده شده است.