وسایل چرخشی دندانپزشکی -ساقه ها-قسمت دوم-ساقه های پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد ملی ایران تعیین ویژگی‌های ساقه های پلاستیکی وسایل چرخشی دندانپزشکی و ارائه روش‌های اندازه گیری تایید ابعاد می‌باشد. الزام کیفی به منظور تضمین سطح کیفیت بالا به این استاندارد ملی ایران اضافه شده است.