ظروف و لوازم فراورده های دارویی تزریقی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های درپوش‌های تزریقی با ترکیب آلومینیوم - پلاستیک برای لوله شیشه ای تزریقی در جاهایی که قسمت‌های پلاستیکی همپوشانی با قطر بدنه ویال را ندارد و مطابق استاندارد ملی ایران ۱-۹۶۲۷: سال ۱۳۸۹ و استاندارد ملی ایران 4-۹۶۲۷: سال۱۳۸۹ آمده است.