مواد برای بردهای مدار چاپی وسایر ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات برای خواص ورقه‌های لایه دار تقویت شده الیاف شیشه ای E بافته شده از اپوکسید برمدار، استرسیانات، اصلاح شده یا اصلاح نشده، با روکش مسی، با ضخامت ۰/۰۵mm تا ۳/۲mm، اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی)، می‌باشد. نرخ اشتعال پذیری با استفاده از کند کننده‌های آتش برمدار که به عنوان قسمت یکپارچه‌ای از ساختار پلیمری اپوکسید گنجانده شده‌اند، به دست آورده می شود. دمای گذار شیشه به صورت کمینه °۱۶۰C تعریف می‌شود.
برخی الزامات خاصیت ممکن است چندین طبقه عملکردی داشته باشند. لازم است که طبقه دلخواه در سفارش خرید مشخص شود، در غیر این صورت ماده طبقه پیش فرض عرضه خواهد شد