مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات برای خواص ورقه‌های لایه دار الیاف شیشه ای E بافته شده از اپوکسید برمدار اصلاح شده یا اصلاح نشده، با روکش مسی، با ضخامت ۰/۰۵mm تا ۳/۲mm و اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی)، می‌باشد. نرخ اشتعال پذیری با استفاده از کند کننده‌های آتش برم دار که به عنوان قسمت یکپارچه ای از ساختار پلیمری اپوکسید گنجانده شده اند، به دست آورده می‌شود. دمای گذار شیشه به صورت کمینه °۱۹۰C تعریف می‌شود..
برخی الزامات خاصیت ممکن است چندین طبقه عملکردی داشته باشند. لازم است که طبقه دلخواه در سفارش خرید مشخص شود، در غیر این صورت ماده با طبقه پیش فرض عرضه خواهد شد.