مواد برای بردهای مدار چاپی وسایر ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات برای خواص ورقه‌های لایه‌دار تقویت شده الیاف شیشه ای E بافته شده از اپوکسید غيرهالوژنه، با روکش مسی و با ضخامت ۰/۰۵mm تا ۳/۲mm، اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) می‌باشد. نرخ اشتعال پذیری با استفاده از ترکیبات آلی و یا غیرآلی غیرهالوژنه که به صورت کند کننده آتش عمل می‌کنند، به دست آورده می‌شود. این کند کننده آتش به عنوان قسمتی از ساختار پلیمری یا در ترکیب با آن، گنجانده شده‌اند. دمای گذار شیشه به صورت کمینه °۱۲۰C تعریف می‌شود.
برخی الزامات خاصیت ممکن است چندین طبقۀ عملکردی داشته باشند. لازم است طبقه دلخواه در سفارش خرید مشخص شود، در غیر این صورت ماده با طبقه پیش فرض عرضه خواهد شد.