مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات برای خواص ورقه‌های لایه دار الیاف شیشه ای E تقویت شده بافته شده بافته نشده از اپوکسید غيرهالوژنه، با روکش مسی، با ضخامت ۰/۸۰mm تا ۱/۶۰mm و اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی)، می‌باشد. نرخ اشتعال پذیری با استفاده از ترکیبات آلی وايا غیر آلی غیرهالوژنه که به صورت کند کننده آتش عمل می‌کنند. به دست آورده می شود. این کند کننده‌های آتش، به عنوان قسمتی از ساختار پلیمری یا علاوه بر آن گنجانده می‌شوند. دمای گذار شیشه به صورت کمینه °۹۵C تعریف می‌شود.
برخی الزامات خاصیت ممکن است چندین طبقه عملکردی داشته باشند. باید طبقه دلخواه در سفارش خرید مشخص شود، در غیر این صورت ماده با طبقه پیش فرضه عرضه خواهد شد.