مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات برای خواص ورقه‌های لایه‌دار تقویت شده الیاف شیشه ای E بافته شده از بیسمالیميد/ تریازین اصلاح شده با اپوکسید غيرهالوژنه، با روکش مسی به ضخامت ۰/۰۳mm تا ۱/۶mm، اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) می‌باشد. نرخ اشتعال پذیری با استفاده از ترکیبات آلی و/یا غیرآلی غیرهالوژنه که به صورت کند کننده آتش عمل می‌کنند، به دست آورده می‌شود. این کند کننده آتش به عنوان قسمتی از ساختار پلیمری یا در ترکیب با آن گنجانده می‌شود. دمای گذار شیشه به صورت کمینه °۱۶۰C تعریف می‌شود.
برخی الزامات خاصیت ممکن است چندین طبقه عملکردی داشته باشند. بهتر است طبقه دلخواه در سفارش خرید مشخص شود، در غیر این صورت ماده طبقه پیش فرض عرضه خواهد شد.