لوله خرطومی جاروبرقی-دوام و قابلیت اطمینان (پلاستیک )-روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون لوله‌های خرطومی جاروبرقی برای اندازه گیری تنش و کرنش قابل پیش بینی جهت بررسی دوام و قابلیت اطمینان (پلاستیک)، برای مصارف عادی می‌باشد. این استاندارد برای لوله‌های خرطومی جارو برقی (معمولی و تقویت شده) مورد استفاده در مصارف خانگی کاربرد دارد. این استاندارد شامل آزمون‌های زیر می باشد:
1- انعطاف پذیری پیچشی
۲- مقاومت به پیرشدگی در سرما و گرما
٣- سایش، سطوح خارجی
۴- انعطاف پذیری
۵- مقاومت به پیرشدگی کششی اتصالات لوله خرطومی
۶- فشردگی
۷- نسبت کشش
۸- خروجی لوله خرطومی مکشی.
روش‌های آزمون لوله خرطومی جارو برقی، آزمون‌های منحصر به فردی هستند که بر اساس توافق بین تولید کننده لوله خرطومی و تولید کننده جارو برقی به کار می‌روند.