ویژگی الیاف ولکانیده برای مقاصد الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های آزمون برای ورق‌های الیاف ولكانيده، ورق‌های تخت یا موج دار، میله‌ها و لوله‌های گرد است که جهت استفاده در عایق بندی الکتریکی به کار می‌رود. این استاندارد برای مواد ساخته شده به وسیله ترکیب با ضخامت مختلف چسبی از الیاف ولکانیده کاربرد ندارد.