مشخصات فیلم پلی استر(پلی اتیلن ترفنالات PETP) قابل انعطاف با روکش مس

هدف از تدوین این استاندارد ارائه مقرراتی برای خواص فیلم پلی استر ( پلی اتیلن ترفتالات - PTEP) قابل انعطاف با روكش مس می‏‌باشد .
این استاندارد شامل یك سری مقررات اختیاری است كه فقط با توافق خریدار و عرضه كننده اعمال می‌‏شود .
فیلم با روكش مس كه با همه مقرراتی كه با كلمه “ اختیاری ” نشانه گذاری نشده مطابقت داشته باشد , مطابق با این استاندارد در نظر گرفته می‏‌شود .