ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های کلی سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک، با روکش پیچیده شده‌ای از الیاف شیشه‌ای و پوششی از رزین یا وارنیش می‌باشد.
گستره ابعاد نامی هادی در استاندارد ویژگی مرتبط تعیین شده است.