ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های مربوط به سیم سیم پیچی بدون لاک یا با لاک از رده ۱ یا ۲ با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای و پوششی از رزین یا وارنیش با شاخص حرارتی ۱۵۵ می‌باشد. عامل پوششی می‌تواند، برای مثال، بر پایه رزین پلی استر یا پلی استر ایمید باشد.
یادآوری - برای این نوع سیم، آزمون شوک حرارتی کاربرد ندارد و بنابراین دمای شوک حرارتی تعیین نشده است. در نتیجه نمی‌توان طبقه حرارتی را براساس ویژگی‌های شاخص حرارتی و دمای شوک حرارتی مشخص نمود.