ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات سیم مسی گرد مخصوص سیم پیچی بدون لاک یا با لاک از رده ۱ یا ۲، با روکش پیچیده شده‌ای از الیاف شیشه‌ای و با پوششی از رزین یا وارنیش با شاخص حرارتی ۲۰۰ می‌باشد. عامل پوششی رزین یا وارنیش بر پایه رزین سیلیکون است.
یادآوری - برای این نوع سیم، آزمون شوک حرارتی کاربرد ندارد، بنابراین دمای شوک حرارتی قابل تعیین نیست. در نتیجه طبقه حرارتی را نمی توان بر اساس الزامات شاخص حرارتی و دمای شوک حرارتی مشخص کرد.