لوله های پلی اتیلن شبکه ای شده (pe-x) اثر زمان و دما برا استحکام مورد انتظار

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل مقادیر برای استحکام مورد انتظار به عنوان تابعی از زمان و دما در شکل خطوط مبنا، برای استفاده در محاسبات لوله‌های پلی اتیلن شبکه‌ای شده ( PE- X) است.