ویژگی ترکیبات رزینی قابل پلیمر شده بدون حلال برای استفاده در عایق بندی الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه الزامات عمومی و ویژه برای پودرهای پوششی بر پایه رزین اپوکسی گرماسخت است که در فرآیندهای پوششی همچون بستر بادی سیال ، پاشش پودر و پوشش الکترواستاتیکی به کار می‌رود. در این استاندارد، پلمیر بر مبنای ساختاری از سه نوع رزین اپوکسی است.