روکشهای عایقی انعطاف پذیر

هدف از تدوین این استاندارد ارائه الزامات ۳ نوع از روکشهای غیر جمع شونده ، اکسترود شده از نوع PVC می‌باشد.
این روکش‌ها معمولا با قطر داخلی تا ۵۰mm و با ضخامت در محدوده ۰/۲mm تا ۱/۸mm موجود هستند.
هر برگ تا ۳ سطح از ضخامت را شامل می‌شود : " نازک "، " استاندارد " و " ضخیم" که به قطر داخلی نامی آن بستگی داشته و با مقدار ولتاژ شکست نیز مرتبط می‌باشند .
برگ های ۱۰۰ و ۱۰۳ شامل روکشهای با محدوده دمای ۱۰ تا ۹۰ درجه سلسیوس می‌باشند .
برگ های ۱۰۱ و ۱۰۶ شامل روکشهای با محدوده دمای ۱۰- تا ۱۰۰ درجه سلسیوس می‌باشند.
برگ های ۱۰۲ و ۱۰۵ شامل روکشهای با محدوده دمای ۴۰- تا ۷۰ درجه سلسیوس می‌باشند.
این روکش‌ها معمولا در رنگهای غیر شفاف زیر موجود هستند :
سیاه ، قهوه ای ، قرمز، نارنجی، زرد ، سبز ، آبی ، بنفش ، خاکستری ، سفید ، صورتی ، فیروزه ای و سبز - زرد.
روکش‌ها همچنین به شکلهای شفاف ، نیم شفاف و بیرنگ نیز در دسترس هستند . اندازه ها و رنگ‌هایی به غیر از آنهایی که به طور مشخص در این استاندارد آمده است نیز ممکن است به طور متداول موجود باشد . این موارد اگر با بقیه ویژگی‌ها و الزامات مندرج در جدول شماره ۵ مطابقت داشته باشند باید با این استاندارد هماهنگ باشند.