روکش های عایقی انعطاف پذیر

هدف از تدوین این استاندارد تعيين الزامات برای روکش‌هایی است که از الیاف پلی اتیلن ترفتالات ساخته شده، این الیاف به رزین آغشته می شوند تا استقامت مکانیکی آن‌ها بالا رود. این روکش ها برای کاربردهای تا دمای °۱۳۰C مناسب است. این روکش‌ها معمولا با قطرهای داخلی از ۱ تا ۱۲ میلی متر و در رنگ های طبیعی، آبی، قرمز، زرد، سیاه، سبز و قهوه ای در دسترس هستند. اندازه و رنگ‌هایی جز آنچه که به طور مشخص در این استاندارد آمده ممکن است طبق سفارش در دسترس قرار گیرد. این موارد اگر با بقیه ویژگی‌ها و الزامات مندرج در جدول ۱ و ۲ مطابقت داشته باشند، منطبق بر این استاندارد خواهند بود. موادی که مطابق این استاندارد هستند سطوح مشخصی از کارایی را دارند، اگر چه انتخاب مواد بوسیله مصرف کننده برای یک کاربرد خاص بایستی بر اساس نیازهای واقعی برای کارایی مناسب آن کاربرد باشد و تنها بر پایه این استاندارد نباشد.