روکش های عایقی انعطاف پذیر ،روکش های بافت شیشه ای با پوشش pvc

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات روکش های شیشه ای نوع E- Type ) E ) که دارای ساختار بافته یا دوخته با پوشش قابل انعطاف است و همچنین بر پایه پلی ونیل کلراید (PVC) یا کوپلیمرهای آن و یا ترکیبات وابسته به آن ساخته می‌شود.
این روکش‌ها به طور معمول با قطرهای داخلی بین ۲۵۰ میلیمتر و ۰/۳ میلی متر موجود می‌باشد و در رنگ‌های سیاه، سفید، قرمز، زرد، آبی، قهوه ای، سبز، خاکستری، نارنجی، صورتی و زرد / سبز تهیه می‌شوند.
اندازه‌ها با رنگ‌هایی بجز آنچه به طور مشخص در این استاندارد آمده، ممکن است طبق سفارش مشتری در دسترس قرار گیرد. این موارد اگر با ویژگی‌ها و الزامات مندرج در جدول ۲ و ۵ مطابقت داشته باشد، طبق این استاندارد است.
موادی که مطابق این استاندارد هستند سطوح مشخصی از کارایی را دارند، اگر چه انتخاب مواد بوسیله مصرف کننده برای یک کاربرد خاص بایستی بر اساس نیازهای واقعی برای کارایی مناسب آن کاربرد باشد و تنها بر پایه این استاندارد نباشد.