روکش های عایقی انعطاف پذیر

هدف از تدوین این استاندارد تعيين الزامات برای سه نوع روکش طراحی شده از نخ های پلی اتیلن ترى فتالات با ساختار بافته شده یا بصورت کش باف با پوششی پیوسته بر پایه آکریلیک می‌باشد این پوشش ها بر اساس ولتاژ تخلیه الکتریکی ولتاژ زیاد تخلیه الکتریکی (برگ۴۲۰) ولتاژ متوسط تخلیه الکتریکی (برگ ۴۲۱) و ولتاژ کم تخلیه الکتریکی (برگ ٤۲۲) به سه گروه تقسیم می‌شوند.
این روکش معمولا دارای قطر داخلی بین ۰/۵ و ۲۵ میلی متر هستند و معمولا دارای رنگ‌های سیاه، زرد، قهوه ای، آبی و قرمز می‌باشد.
اندازه‌ها با رنگ‌هایی بجز آنچه به طور مشخص در این استاندارد آمده، ممکن است طبق سفارش مشتری در دسترس قرار گیرد. این موارد اگر با الزامات جدول‌های ۲ و ۴ مطابقت داشته باشند با این استاندارد مطابقت دارد.
تجربه کارایی محصول نشان می دهد که این گونه روکش‌های مشخص شده در این برگ‌ها ممکن است برای کاربرد در دمای ۱۳۰ درجه سلسیوس یا در برخی کاربردها در دمای تا ۱۵۵درجه سلسیوس مناسب باشد.