معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی در فرآیند های تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و لاستیک مصنوعی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین معیار مصرف انرژی در فرآیندهای مختلف تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و لاستیک مصنوعی موجود و جدیدالاحداث می‌باشد. در این استاندارد نحوه ارزیابی و اندازه گیری میزان انرژی مصرفی در فرآیندهای مواد پلاستیکی به شکل اولیه و لاستیک مصنوعی ارائه می‌شود.
فرآیندهای تولید شامل تولید مواد اولیه پلاستیک‌ها (مشتمل بر خانواده پلیمرهای اتیلن، پروپیلن، استایرن، وینیل کلراید، اولفین های هالوژنیت، وینیل استات، پلیمرهای پلی استات، پلی اترها، رزین‌های اپوکسید، پلی کربنات‌ها، رزین‌های آلکیدی، پلی آمیدها، آمینو رزین‌ها، رزین های فنولیک، پلی یورتان‌ها، سیلیکون‌ها، رزین‌های نفتی، پلی ترپن ها، پلی سولفایدها, پلیمرهای طبیعی تغییر یافته مثل پروتئین های سخت شده) و تولید لاستیک‌های مصنوعی (شامل تولید لاستیکهای طبیعی و مصنوعی) در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می‌گیرند. در این استاندارد محصولات پلی پروپیلن، پلی اتیلن سبک، پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن سنگین، پلی وینیل کلراید(پی وی سی)، استایرن بوتادین رابر، پلی استایرن، اکریلونیتریل بوتادین استایرن، پلی بوتادین رابر، کریستال ملامین، رزین پلی کربنات، رزین اپوکسی و پلی اتیلن ترفتالات مد نظر می‌باشند.