مشخصات نوار چسب های حساس به فشار برای اهداف الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات برای نوار چسب‌های حساس به فشاری است که از ترکیب مواد پشتیبان با فیلم پایه از جنس پلی استر ساخته شده‌اند.
- نوارهای ترکیب شده الیاف شیشه / فیلم PET
- نوارهای ترکیب شده کاغذ سلولز کرپ / فیلم PET
- نوارهای ترکیب شده پلی استر بافته نشده / فيلم PET
- نوارهای ترکیب شده اپوکسی / فیلم PET
موادی که با این مشخصات مطابقت داشته باشند، سطح معینی از عملکرد را برآورده می‌سازند. هر چند، انتخاب نوع ماده توسط کاربر باید بر اساس نوع کاربرد مورد نظر صورت گیرد و تنها مبتنی بر مشخصات این استاندارد نباشد.