مشخصات نوار چسب های حساس به فشار برای اهداف الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات محصولات زیر می‌باشد:
- نوار چسب‌های حساس به فشار از جنس منسوج با الیاف شیشه‌ای ،
- نوار چسب‌های از جنس منسوج بافته شده استات سلولز با چسب پایه لاستیک گرما سخت،
- نوار چسب‌های از جنس منسوج بافته شده ترکیب سلولز ویسکوز، یک طرف پوشیده شده با مواد گرما نرم و طرف دیگر پوشیده از چسب گرما سخت.
موادی که با این مشخصات مطابقت داشته باشند، سطح معینی از عملکرد را برآورده می‌سازند. هر چند، انتخاب نوع ماده توسط کاربر باید بر اساس نوع کاربرد مورد نظر صورت گیرد و تنها مبتنی بر مشخصات این استاندارد نباشد.