ویژگی انواع خاص سیم های سیم پیچی

این استاندارد ملی، بر اساس پذیرش استاندارد بین المللی 2000 :2-IEC60317 تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات سیم مسی گرد لحیم پذیر برای سیم پیچی کلاس ۱۳۰ با یک روکش دوگانه می‌باشد. روکش زیری با پایه رزین پلی یورتان می‌باشد که ممکن است اصلاح شده باشد، در صورتی که ماهیت رزین اصلی را داشته باشد و تمام نیازهای سیم را برآورده کند. لایه رویی یک لایه هم بند از جنس رزین ترمو پلاستیک می‌باشد.