کابل نواری با عایق پلی ونیل کلراید (pvc) و گام mm1-2 مناسب برای اتصال انتهایی کابل با برش عایق

این استاندارد ملی، بر اساس پذیرش استاندارد بین المللی 1992 :IEC 60918: 1987 + Amd1 تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و ابعاد برای کابل های ترم، تخت، بدون حفاظ ، با عایق PVC و با هادی‌های صلب یا رشته ای می‌باشد.
این کابل ها برای کارکرد در تجهیزاتی که ولتاژهای مؤثر آن‌ها (نسبت به زمین یا بین هسته ها) برابر ۳۰۰V یا پایین تر است مناسب هستند. کابل های مورد نظر این استاندارد می‌توانند با استفاده از روش اتصال انتهایی کابل با برش عایق ID ترمینال بندی شوند و برای سیم کشی داخلی در تجهیز استفاده می شوند. در زمانی که کابل به منظور حمل و نقل لازم است روی قرقره باشد، دماهای حداقل تا °۵۵C- می‌توانند تحمل شوند. کابل قبل از آغاز استفاده باید در دمای حداقل °۱۵C پایدار شده باشد.