مقره های خطوط هوای ی-مقره های کامپوزیتی آویز و کششی برای سیستم های AC با ولتاژ نامی بزرگتر از 1000V

این استاندارد ملی، براساس پذیرش استاندارد بین المللی 2008 :IEC61109 تدوین شده است. هدف از تدوین این استاندارد، عبارت است از:
- تعریف اصطلاحات مورد استفاده
- تعیین روش های آزمون
- تعیین معیارهای پذیرش
این استاندارد در مورد مقره‌های کامپوزیتی آویز/کششی خط است که متشکل از یک هسته یک تکه عایق کننده استوانه ای برای تحمل بار می‌باشد که از الیاف - معمولا الیاف شیشه ای - در یک قالب رزینی، یک روکش (بیرون هسته عایق) که از مواد پلیمری ساخته شده و اتصالات انتهایی آن که به طور یکپارچه به هسته عایق کننده متصل هستند، می‌باشد.
مقره‌های کامپوزیتی که به وسیله این استاندارد پوشش داده شده اند به عنوان مقره های آویز /کششی خطوط مورد استفاده قرار می‌گیرند، البته باید توجه نمود که این مقره ها می‌توانند گاهی اوقات، به عنوان مثال زمانی که به عنوان جدا سازهای فاز استفاده می‌شوند، در معرض فشار یا خمش دو سویه قرار گیرند.
این استاندارد می‌تواند تا حدودی به مقره های کامپوزیتی ترکیبی، زمانی که هسته از مواد همگن (چینی، رزین) ساخته شده است نیز اعمال شود. به بخش ۸ در متن اصلی استاندارد مراجعه شود. این استاندارد شامل الزامات مرتبط با انتخاب مقره ها برای شرایط بهره برداری خاص نمی‌باشد.