مقره های خطوط هوایی -مقره های کامپوزیتی اتکایی خط برای سیستم های AC با ولتاژ نامی بزرگتر از 1000V

این استاندارد ملی، براساس پذیرش استاندارد بین المللی 2008 :IEC61952 تدوین شده است.
هدف از این استاندارد، عبارت است از:
- تعریف اصطلاحات مورد استفاده
- تعیین روش های آزمون
- تعیین معیارهای پذیرش یا عدم پذیرش.
این استاندارد بین المللی در مورد مقره های کامپوزیتی اتکایی خط است که این مقره‌ها متشکل از یک هسته یک تکه عایق کننده استوانه‌ای برای تحمل بار میباشد که از الیاف - معمولا الیاف شیشه ای- در یک قالب رزینی، یک بدنه (بیرون هسته عایق) که از مواد پلیمری ساخته شده و اتصالات انتهایی آن که به طور یکپارچه به هسته عایق کننده متصل هستند، می‌باشد.
مقره‌های کامپوزیتی اتکایی خط که به وسیله این استاندارد پوشش داده شده‌اند، هنگام نگه داشتن هادی‌های خط، در معرض بارهای خمشی یک سویه، بارهای کششی و بارهای فشاری قرار می‌گیرند. این مقره ها در در خطوط هوایی AC با ولتاژ اسمی بیشتر از ۱۰۰۰V و فرکانس کمتر از ۱۰۰Hz مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این استاندارد شامل الزامات مرتبط با انتخاب مقره‌ها برای شرایط بهره برداری خاص نمی‌باشد.