مقره های تو خالی کامپوزیتی-مقره های با فشار درونی و بدون فشار درونی برای استفاده در تجهیزات الکتریک

این استاندارد ملی، براساس پذیرش استاندارد" بین المللی" 61426:2007 IEC تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعریف اصطلاحات به کار رفته، تعیین روش‌های آزمون و تعیین معیارهای پذیرش برای مقره های توخالی کامپوزیتی است.
این استاندارد برای مقره های توخالی کامپوزیتی کاربرد دارد که شامل یک لوله عایق کاری شده برای تحمل بار، ساخته شده از فیبرهای اشباع شده رزین، یک روکش (بیرون لوله عایق کاری شده) ساخته شده از مواد الاستومری (نظیر سیلیکون یا اتیلن - پروپیلن) و افزار محکم کننده فلزی در انتهای لوله عایق است. مقره های توخالی کامپوزیتی که در این استاندارد تعریف شده اند، برای استفاده‌های کلی (بدون فشار درونی) یا برای استفاده با فشار دائمی گاز (با فشار درونی) در نظر گرفته می شوند. این مقرهها برای تجهیزات الکتریکی به کار رفته در فضاهای روباز و همچنین فضاهای سربسته با ولتاژ نامی بالاتر از ۱۰۰۰V و فرکانس هایی که از Hz ۱۰۰ بیشتر باشد یا برای تجهیزات جریان مستقیم با ولتاژ نامی بالاتر از ۱۵۰۰V کاربرد دارند.
این استاندارد آزمون‌های نوعی فرکانس قدرت با ولتاژ ضربه را تعیین نمی‌کند، همچنین به این دلیل که ولتاژهای تحمل جزء مشخصات اصلی مقره های توخالی نیست، بلکه جزء مشخصات دستگاهی است که مقره در نهایت یکی از اجزای آن است، این استاندارد آزمون های آلودگی را نیز مشخص نمی‌کند کلیه آزمون‌های این استاندارد، جدا از آزمون مکانیکی حرارتی در دمای عادی محیط انجام می‌شوند. این استاندارد آزمون‌هایی را که ممکن است در مورد مشخصات دستگاهی باشد که مقره توخالی در نهایت یک بخش از آن را تشکیل میدهد، تعیین نمی کند. در این حوزه به اطلاعات فنی بیشتری مورد نیاز می باشد.
یاد آوری ۱- "با فشار درونی" به معنای یک فشار دائمی گاز یا مایع بیشتر از0/5 بار (MPa 0/05) است. گاز می‌تواند هوای خشک با گازهای خنثی، نظیر سولفور هگزا فلوراید، نیتروژن یا ترکیبی از چنین گازهایی باشد.
یادآوری ۲- "بدون فشار درونی" به معنای فشار یک گاز یا یک مایع کمتر یا مساوى 0/5 بار (MPa 0/05) است.
یاد آوری ۳- مفردهای توخالی کامپوزیتی برای استفاده در تجهیزات الکتریکی مانند موارد زیر، ولی نه تنها محدود به آن‌ها درنظر گرفته شده اند:
کلیدهای قدرت
کلیدهای قطع کننده
.قطع کننده‌ها (کلیدهای قطع بی باری)
کلیدهای زمین
ترانسفورماتورهای قدرت و اندازه گیری
بوشینگ ها
آزمون‌های دیگری که توسط کمیته تجهیزات مربوطه در IEC تعریف شده اند، نیز ممکن است مورد نیاز باشد.