نساجی -تعیین مقدار گروه انتهایی کربوکسیل در نخ های پلی اتیلن ترفتالات

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مقدار گروه‌های کربوکسیل انتهایی نخ های پلی اتیلن ترفتالات می‌باشد.
این استاندارد برای موارد زیر کاربرد دارد:
الف- تعیین غلظت (برحسب میلی مول بر کیلوگرم) گروه‌های کربوکسیل انتهایی (CEG) یافت شده در نخ‌های پلی اتیلن ترفتالات به روش تیتراسیون
ب- نخ‌های ژئوگرید ساخته شده از رزین نخ‌های پلی اتیلن ترفتالات.
یادآوری این آزمون همچنین برای نخ‌های ژئوتکستایل با استحکام بالا که از پلی استر تهیه شده و در موارد مقاوم سازی استفاده می‌شود، نیز کاربرد دارد.