دمپایی – دمپایی پلاستیکی غیرفوم –ویژگی ها و روش های آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌ها و روش‌های آزمون دمپایی پلاستیکی می‌باشد که از طریق قالب گیری تزریقی مواد پلی وینیل کلراید (نو) ساخته می‌شود.