ویژگیهای الیاف پلی استر مورد مصرف در سیستم ریسندگی پنبه ای

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های الیاف پلی استر مورد مصرف در سیستم ریسندگی پنبه‌‏ای می‌‏باشد.