کف پوش نساجی-پارچه زمینه موکت تافتینگ از جنس پلی پروپیلن

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های پارچه زمینه موکت تافتینگ از جنس پلی پروپیلن می‌باشد.
این استاندارد درباره پارچه‌های زمینه موکت تافتینگ که از نوارهای پلی پروپیلن با بافت تاری و پودی تهیه و کلیه عملیات تکمیلی روی آن انجام شده است و آماده عرضه به بازار می‌باشد، کاربرد دارد.