ویژگیهای جورابهای مخلوط پنبه - پلی آمید(مردانه - بچگانه)

1 -  هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها و روش‌های آزمون , بسته بندی و علامت‏گذاری جوراب‏‌های ساق كوتاه مخلوط پنبه - پلی‏آمید ( مردانه , زنانه و بچگانه ) می‌‏باشد .
2 - این استاندارد شامل جوراب‌‏های ساق كوتاه كه در بافت آن‌ها از نخ مخلوط پنبه - پلی‏ آمید به همراه نخ پلی ‏آمید استرچ و یا نخ پنبه خالص همراه با نخ پلی ‏آمید استرچ شده استفاده گردیده می‌‏باشد .
3 - این استاندارد در مورد جواراب‌‏هایی كه كلیه عملیات تكمیلی و رنگرزی آن انجام گرفته, قابل اجرا می‏‌باشد .
4 - در این استاندارد از ویژگی‌های مربوط به عملیات رنگرزی و نوع تكمیل و طرح, رنگ, شفافیت و یا درجه سفیدی گفتگو نمی‌‏شود .