ابعاد عدل الیاف مصنوعی به صورت غیر یکسره

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ابعاد عدل تسمه كشی شده الیاف مصنوعی بریده شده ( غیر یكسره1) می‏‌باشد . ابعاد مشخص شده در این استاندارد بمنظور استفاده مطلوب از فضای بارگیری جعبه‏‌های بار ماشین‌‏های باركش ( كانتینر ) با ابعاد استاندارد ( طبق استاندارد ملی ایران به شماره 1131) است .
یادآوری : انتظار می‏رود كه اجرای این استاندارد در طولانی مدت امكان‏پذیر باشد. زیرا در دستگاه‌های پرس فعلی امكان تغییر ابعاد عدل وجود ندارد لذا رعایت این استاندارد منوط به استفاده از تكنولوژی جدید برای دستگاه‌های پرس عدل می‌باشد.