روش آزمون اندازه‌گیری میزان رزین و الیاف و جرم در واحد سطح منسوجات

1- هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی جهت اندازه‌‏گیری میزان رزین ( همراه یا بدون مواد فرار ), مقدار الیاف جرم در واحد سطح الیاف شیشه منسوجات آغشته شده به رزین توسط احتراق و یا استخراج حلال جهت مصارف هوا فضا می‌‏باشد.
2- این استاندارد مسائل مربوط به سلامت و ایمنی را در برنمی‏‌گیرد و بایستی استفاده‌‏كنندگان از این استاندارد احتیاط‌های لازم را در نظر بگیرند.