ویژگیهای الیاف موهر

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌‏ها و روش‏‌های آزمون و نمونه برداری و نحوه بسته بندی و برای عرضه به بازار الیاف موهر می‏‌باشد.