پارچه های روکش شده با پلاستیک -پارچه های روکش شده مورد مصرف در مبلمان

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات پارچه های روکش شده با پلی وینیل کلراید مورد مصرف در مبلمان است که پوششی یکنواخت از جنس پلیمر نرم پلی وینیل کلراید و یا کوپلیمری که جزء اصلی آن پلی وینیل کلراید است، بر روی پارچه های تار و پودی قرار می‌گیرد، این پوشش‌ها به عنوان پوشش پلی وینیل کلراید محسوب می‌شوند. در این استاندارد ویژگی دو نوع پارچه روکش با پلی وینیل کلراید ( نوع سبک و سنگین ) بیان می‌گردد.
این استاندارد برای پارچه های روکش شده با پلی وینیل کلراید که جهت بهبود کیفیت دارای یک لایه میکرونی از سایر پلیمرها می‌باشند نیز کاربرد دارد.