پارچه های روکش شده با پلاستیک -پارچه های روکش شده مورد مصرف در مبلمان

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات پارچه های روکش شده با پلی اورتان مورد مصرف در مبلمان است که پوششی یکنواخت از ترکیب مناسبی از جنس پلی اورتان بر روی پارچه تار و پودی در آن به کار رفته است.