دمپایی – دمپایی پلاستیکی فوم دار- ویژگی ها و روشهای آزمون

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین ویژگی‌ها و روش‌های آزمون دمپایی پلاستیکی می‌باشد که از طريق قالب گیری تزریقی مواد پلی وینیل کلراید (نو) ساخته می‌شود.