پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌ها و شرایط لازم برای قرارگیری پارچه‌های روكش شده در محیط‌های استاندارد می‌باشد.
این استاندارد برای آماده كردن و انجام آزمایش پارچه‌های روكش شده با لاستیك یا پلاستیك كاربرد دارد.